ioe crops.png

Internet of Extensive Crops (IoE-Crops), main objective is to improve the productivity, efficiency and resilience of extensive agriculture, by supporting agronomic management through technologies based on Internet of Things (IoT).

Leader: Eurecat

Participating enterprises: 11

Más vendido

EURECAT

EURECAT és el centre tecnològic de Catalunya. Proveeix tecnologia innovadora per donar resposta a les necessitats del mercat i s'enfoca en el desenvolupament de coneixement i projectes de recerca en l'àmbit de l'especialització tecnològica.