107790.png

LIPOXIFEED's objective is research and valuation of fat derivative products and antioxidants to increase nutritional value, quality of feed and animals life.

Leader: ITPSA

Participating enterprises: 6

ITPSA

És una empresa fundada l'any 1968, líder en la fabricació i comercialització de suplements per alimentació animal. ITPSA va néixer no tan sols de la necessitat de comercialitzar els seus productes, sinó també amb el desig d’oferir una àmplia assistència tècnica i especialitzada en l’àmbit de l’alimentació animal.