Logo 1 LISA.png

Low Input Sustainable Agriculture's (LISA) main objective is applying to crops the optimal quantity of resources, such as, water, fertilizers and pesticides, since it is a challange agriculture needs to confront in order to ensure economic and environmental sostenibility. 

Leader: FEMAC

Participating enterprises: 7

FEMAC

La FEMAC és el clúster dels mitjans de la producció agrícola de Catalunya. L'especialització tecnològica del clúster fonamentalment és ampli en el sector agrícola, però principalment en l’aplicació sostenible de fertilitzants orgànics.El desenvolupament de nous models de gestió agrícola i l’aplicació de la indústria 4.0. en el sector és un àmbit en el que el clúster hi està treballant des de fa dos anys enrere.