REGEVA, contemplates new strategies for controlling porcine reproductive and respiratory  syndrome virus (PRRSV). The main challangeis the desevolpment of new tools and procedures capable of controlling the disease, whose affectation is massive in Catalonia and all around the world. 

Leader: Piensos del Segre

Participating enterprises: 5

710d0bbd76775d156a397e2dfd0d5c73-icono-d
icono-cerdo.png

PIENSOS DEL SEGRE

L’empresa emmarca la seva activitat en el sector agroalimentari. Es dedica a la producció d’animals de granja (porcí i aviram) per subministrar a escorxadors i elaboradors càrnics des de l’any 1963. L’empresa fabrica el pinso necessari per a la producció i engreix dels animals. Piensos del Segre ha participat en diverses activitats de I+D al llarg de la seva història.