rfid-signal.png
Brown%20and%20White%20Cow%20_edited.png

ACTIVITATS

Control ambiental de granges

Alimentació de precisió

Control precoç de malalties

Variabilitat de pes

Integració i gestió automàtica de la informació

SMARTFARM, aims to contribute to intelligent and profitable tenification of catalan and national farms, in order to imporve animal welfare and livestock conditions. 

Leader: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Servei Nutrició i Benestar Animal (SNIBA)

Participating enterprises: 5

Validar l’alimentació de precisió per fer‐la rendible per la pràctica comercial.

Desenvolupar un sistema integrat per detectar i quantificar la presència

dels principals contaminants atmosfèrics.

Controlar i minimitzar la variabilitat del pes viu al sacrifici mitjançant

el desenvolupament d’un model de decisió.

Controlar i minimitzar la variabilitat del pes viu al sacrifici mitjançant

el desenvolupament d’un model de decisió.

Desenvolupar un sistema de gestió integrat amb les dades disponibles per desenvolupar índexs que facilitin la presa de decisions mitjançant l’ús de les TFT.

logofinal.png
Logo_uab.png

PRESENTACIÓ DELS PARTICIPANTS

UAB-SNiBA

És un centre de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que promou i lidera la recerca en el sector agroalimentari. L'objectiu del SNIBA és el de fomentar la transferència de coneixement entre la
universitat pública i l'empresa privada mitjançant l'assessorament, gestió, desenvolupament i resolució
integral de projectes R+D+i sobre nutrició, maneig, producció i benestar en animals monogàstrics i
remugants.