SMARTFARM, aims to contribute to intelligent and profitable tenification of catalan and national farms, in order to imporve animal welfare and livestock conditions. 

Leader: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Servei Nutrició i Benestar Animal (SNIBA)

Participating enterprises: 5

UAB-SNIBA

És un centre de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que promou i lidera la recerca en el sector agroalimentari. L'objectiu del SNIBA és el de fomentar la transferència de coneixement entre la
universitat pública i l'empresa privada mitjançant l'assessorament, gestió, desenvolupament i resolució
integral de projectes R+D+i sobre nutrició, maneig, producció i benestar en animals monogàstrics i
remugants.